THE BOOK OF HOPE #3 A DREAM OF HOPE


Původní cena 359,00 Kč
THE BOOK OF HOPE #3 A DREAM OF HOPE

Dream of Hope je sen, odehrávající se na jihu USA, v době Divokého západu. Hlavní roli hraje pistolník Jack, alter ego hlavního hrdiny. S jeho virtuózním použitím pouze dvou barev, Musturi dělá dusné horko a sucho téměř hmatatelnými. Volně si hraje s klišé žánru divokého západu, ale ta tvoří kouřovou clonu k jádru této knihy. Protože tato kniha je o očekáváních kladených na muže, vznášejících otázku, co vlastně znamená být "hrdinou" a jak málo společného má hrdinství s každodenním životem průměrného člověka. Sny o naději jsou třetí knihou z pětisvazkové série "Knihy naděje" a jsou metafyzickým westernovým komiksem, který vybízí k zamyšlení.

Autor: Tommi Musturi
Jazyk: anglicky
Rozměry: 15 x 21 cm
Počet stran: 48

///

A Dream of Hope is an album-long dream, set in the South of the US, at the time of the Wild West. The leading role is played by gunslinger Jack, the main character's alter-ego. With his virtuoso use of only two pantone colors, Musturi makes the sweltering heat and dryness almost tangible. He freely plays with the clichés from the western genre, but they form a smoke screen at the core of this book. Because this book is about the expectations placed on men, raising the question of what being a "hero" actually means, and how little in common between heroism and the everyday life of an average person. A Dream of Hope is the third book in the five-volume series "The books of hope", and is a metaphysical western comic that encourages reflection.ife.

Author: Tommi Musturi
Language: English
Dimension: 15 x 21 cm
Pages: 48