JIMJILBANG


Původní cena 550,00 Kč
JIMJILBANG
JIMJILBANG
JIMJILBANG
JIMJILBANG
JIMJILBANG

Jako student musel Jérôme Dubois absolvovat studijní pobyt v Japonsku, o jehož návštěvě vždy snil. Okolnosti tomu chtěly jinak. On a jeho kamarádi skončili v Koreji, zemi, o které nic nevěděl. I když je korejské přivítání vřelé, pobyt je noční můrou. Po návratu do Francie se Jérôme pokusil setřást nepříjemné pocity tím, že nakreslil příběh založený na svých zkušenostech.

Na hony vzdálený běžným cestopisům, hrdina z Jimjilbangu (název korejské sauny) projevuje strach a znechucení Koreou. Alenčin nevděčný avatar s aspirinovou hlavou vkročí do králičí nory a ztratí se ve světě, kde je všechno příliš velké nebo příliš malé, příliš čisté nebo příliš špinavé, příliš neosobní nebo příliš tělesné. Únava a izolace způsobují strach, paranoiu a odcizení. Dav, jídlo nebo architektura, to všechno vypadá divně, a proto děsivě. Město je hrozivý labyrint. Malý Francouz cituje Voltaira, stěžuje si na jídlo, a že nikdo nemluví jeho jazykem,...
Když se mu konečně začala odhalovat krása země, bylo už pozdě a musel se vrátit. Jeho odchod nedává o nic větší smysl než jeho příchod. Korea sehrála roli objevitele: kamkoliv se vydáte, člověk si s sebou nese svou osamělost a strach.

Nakladatelství: Cornélius
Autor: Jérome Dubois
Jazyk: francouzsky
Rozměr: 22 x 29 cm
Počet stran: 120

///

As a student at the Arts Déco in Strasbourg, Jérôme Dubois had to go on a study trip to Japan, which he had always dreamed of visiting. Circumstances dictate otherwise. He and his comrades ended up in Korea, a country he knew nothing about.

As friendly as the Korean welcome is, the stay is bad. Returning to France, Jérôme tried to shake off a deep malaise by drawing a story based on his experience.

Far from humanism and curiosity in a travelogue, the hero of Jimjilbang (the name of the Korean sauna) displays fear and disgust through a Korea washed down with its colors.

With an aspirin-like head, Alice’s ungrateful avatar crosses the mirror and is lost in a world where everything is too big or too small, too clean or too dirty, too mineral or too carnal.

Fatigue and isolation create fear, paranoia and alienation. The crowd, the food or the architecture, all seem strange, and therefore frightening. The city is a menacing labyrinth. The little Frenchman quotes Voltaire, complains about the food, snores that nobody speaks his language and moans that he should have listened to Mom.

When the beauty of the country dawned on him, it was too late, and he had to go back. His departure makes no more sense than his arrival. Korea has played the role of a revelator: as far as he goes, man carries his loneliness and fear with him.

Author: Jérome Dubois
Publisher: Cornélius
Language: French
Dimensions: 22 x 29 cm
Page extent: 120