HAND ME DOWN


Původní cena 190,00 Kč
HAND ME DOWN - No Ordinary Heroes
HAND ME DOWN - No Ordinary Heroes
HAND ME DOWN - No Ordinary Heroes

I věci mají své příběhy a takovým příběhem je Hand Me Down. Příběh objektu, putujícího skrze tisíciletí, od jeho původu, přes nástupy a pády různých civilizací až do nejisté budoucnosti. Tento komiks má 24 stran a vznikl během 24 hodin na festivalu The Lakes International Comic Art Festival v Kendalu.

Autor: Kristyna Baczynski
Jazyk: beze slov
Rozměry: 
15 x 21 cm
Počet stran: 24

///

Hand Me Down is the story of an object, with which we travel through millennia, from its origins grown in nature, through different civilisations as they rise and fall and onward into an uncertain future. The comic is 24 pages long, and was drawn in 24 hours at The Lakes International Comic Art Festival, Kendal - October 2014.

Author: Kristyna Baczynski
Language: no words
Dimensions: 
15 x 21 cm
Pages: 24