KOMIKS

EILEEN GRAY: A HOUSE UNDER THE SUN


Původní cena 499,00 Kč
EILEEN GRAY: A HOUSE UNDER THE SUN
EILEEN GRAY: A HOUSE UNDER THE SUN
EILEEN GRAY: A HOUSE UNDER THE SUN
EILEEN GRAY: A HOUSE UNDER THE SUN
EILEEN GRAY: A HOUSE UNDER THE SUN

Seznamte se s Eileen Grayovou, architektkou stojící za monumentálním E-1027 a průkopnicí moderního hnutí v architektuře.

V roce 1924 započaly práce na malé vile u moře na jihu Francie. Téměř o sto let později se tato stavba stala monumentem moderní architektury. Stejně jako u jiných nadaných umělkyň však příběh Eileen Grayové zastínili muži, s nimiž spolupracovala – tento příběh klade důraz opět na Grayovou a její mistrovství. Vynikající vizuál Dzierżawské oživuje příběh mladé irské architektky, jejíž oddanost a touha tvořit začaly vzkvétat během pařížských „Années Folles“ na počátku 20. století.

Autor: Charlotte Malterre-Barthes, Zosia Dzierzawska
Nakladatelství: Nobrow

///

Meet Eileen Gray, the architect behind the monumental E-1027 and pioneer of the Modern Movement in architecture.

In 1924, work began in earnest on a small villa by the sea in the south of France. Nearly a century later, this structure has become a monument for modern design. However, like so many gifted female artists, Eileen Gray’s story has been eclipsed by the men with whom she collaborated – this story puts the focus back on Gray and her mastery of design. Dzierżawska’s exquisite visuals bring to life the tale of a young Irish designer whose dedication and desire to create came to flourish during the ‘Années Folles’ of early 20th century Paris.

Author: Charlotte Malterre-Barthes, Zosia DzierzawskaPublisher: Nobrow